Perfectum Vit Sprayfett

Artikelnummer:

  • Kontakta din säljare för offert.

Perfectum Vit Sprayfett

Ett mångsidigt smörjfett och korrosionsskydd för smörjning av högt belastade delar. Dess anti-slitage och korro- sionsskyddande tillsatser ökar temperaturstabilite- ten och minskar friktionen.

Egenskaper:
• Vattenresistent
• God krypförmåga
• För användning av delar utsatta för högt tryck • Långvarig smörjande effekt
• Hög mekanisk hållfasthet •Temperaturområde:-30°Ctill+150°C

Perfectum Vit Sprayfettfett är särskilt väl lämpad för leder, glid- och rullager, spindlar och guider på ma- skiner inom industri, hushåll och hobby.

Bruksanvisning:
Smörjställena som skall behandlas bör vara rena och fria från gamla smörjmedel.
Skaka kraftigt c.a 2min eller tills blandarkulan ej hörs längre.

Spraya ett tunt lager.