Perfectum Stalltvätt

Artikelnummer:

  • Kontakta din säljare för offert.

Perfectum Stalltvätt

Ett effektivt rengöringsmedel specialkomponerat för lantbruksmiljöer som uppfyller det rengöringsbehov
en modern djurmiljö och livsmedelsproducent kräver.

Speciellt lämpad att användas i högtryckssprutor med injektor eller lågtryckssprutor.
Ett högalkaliskt rengöringsmedel som klarar svåra föroreningar.

Används ej på målade ytor eller på aluminium.