NOVOFIL SG2 SVETSTRÅD BRONSBELAGD

Artikelnummer:

Revolutionerande nyhet!

 • Kontakta din säljare för offert.

NOVOFIL SG2 SVETSTRÅD BRONSBELAGD
En sann revolution inom MIG/MAG-svetsning. Den nya bronsbelagda svetstråden från NOVOFIL garanterar högsta kvalitet jämfört med de traditionella kopparbelagda trådarna!

 • TIDSBESPARANDE
 • EKOLOGISK
 • ENERGIBESPARANDE
 • HÖGPRESTERANDE
 • RENARE SVETSRESULTAT
 • BÄTTRE ROSTMOTSTÅND

+++ PLUS flera fördelar jämfört med andra MIG/MAG svetstrådar+++

Djupa studier, forskning, testning och investeringar har gjort DENNA nya serie av svetstråd möjligt

VARFÖR VÄLJA BRONSBELAGD SVETSTRÅD?

 1. RENARE SVETSRESULTAT – BÄTTRE ROSTMOTSTÅND
  Utsticket förblir konstant och motverkar att tråden fastnar i munstycket och vilket minimerar onödiga svetsstopp. Den betydande minskningen av stänk tillsammans med den avsevärda minskningen av föroreningar, fullbordar fördelarna med denna unika och extraordinära tråd.


 2. MINDRE SVETSRÖK = BÄTTRE HÄLSA
  Vi övergår nu till den ekologiska aspekten. Tester utfördes i syfte att jämföra två trådar av samma diameter och typ tillverkade i samma tillverkningsbatch med den enda skillnaden i typ av ytbeläggning. Den ena med den klassiska kopparbeläggningen och den andra med BRONSBELÄGGNING. Resultat visar en minskning av ångor från den BRONSBELAGDA tråden på cirka 8 % och en signifikant minskning av utsläppen av koppar från 0,373mg till 0,095 mg (ca 25%)


 3. KRÄVER MINDRE ENERGI
  Den speciella beläggningen i kombination med en visskoncentration av legeringselementen av stålbas tillåter en svetsbarhetsprocess för BRONS-trådarna med 25-30% lägre energiåtgång jämfört med kopparbelagda svetstrådar.


 4. PERFEKT OCH STABIL LJUSBÅGE
  Den speciella produktionsprocessen och den lägre mängden koppar på bronstrådens yta, ger minimalt med stänk. Detta säkerställer en maximal svetsprocesscykel. Då matningen av tråden är konstant möjliggörs en stabilare ljusbåge och en avsevärd nedskärning av underhåll och stilleståndstid. Starten är omedelbar och ljusbågen stabiliseras på kortare tid jämfört med de bästa kopparbelagda trådarna som finns på marknaden idag.

 

Dimension/vikt tillsatsma...

0,8 mm – 15 kg, 1,0 mm – 18 kg, 1,2 mm – 18 kg