Medivisir SP008

Artikelnummer: SP008

  • Kontakta din säljare för offert.

Båda visiren är konstruerade av polyester med hög visabilitet och designade som visir för engångsbruk.

Tillsammans med en FFP3-mask och annan PPE-utrustning ges en fysisk barriär vid behandling av misstänkta eller bekräftade Covid-19-patienter, i enlighet med de senaste NHS-riktlinjerna.

Visiren är BSI-certifierade enligt riktlinjerna för Covid-19 pandemin för att täcka en period av 12 månader.

 Skyddsvisiren tillverkas endast för COVID-skydd.

•  Visiren är inte för allmänt bruk och bör inte användas för andra syften än  skydd mot COVID-19.