Storsäljande produkter

Perfectum Keramikpastaspray

Perfectum Keramikpastaspray smörjer glidytor samt övriga delar som är utsatta för mycket höga belastningar och temperaturer.

Det metallfria smörjmedlet tar permanent bort gnisslande och knarrande ljud samt minskar avsevärt slitage.